• Momentum
  • |
  • 510 7700
  • |
  • momentum@momentum.is
Algengar spurningar

- Momentum býður samtímaskil í milliinnheimtu og dagleg skil úr löginnheimtu
- Engin árgjöld, seðilgjöld, skráningargjöld, skýrslugjöld, árangursgjöld eða önnur sambærileg gjöld eru innheimt af kröfuhafa
- Öflugt og skýrt kerfi með tengingu við þjónustuvef sem býður aðgang að upplýsingum og samantekt um innheimtur í rauntíma
- Öflugur kröfuhafavefur með upplýsingum og samantekt um framgang krafna hverju sinni
- Sveigjanleiki gagnvart greiðendum og sérhannaðir innhseimtuferlar eftir þörfum kröfuhafa
- Mikil reynsla starfsfólks af margskonar innheimtum og persónuleg þjónusta
- Sanngirni í álagningu gagnvart greiðendum
- Þóknun og kostnaður kröfuhafa er alla jafna enginn nema í örfáum undantekningartilfellum
Momentum og Gjaldheimtan bjóða heildarlausn í innheimtu vanskilakrafna. Momentum tekur við kröfum eftir eindaga og vinnur með þær þar til árangur næst eða kröfuhafi ákveður að senda til milliinnheimtuferli líkur. Ef krafa er óuppgerð á þeim tíma tekur Gjaldheimtan við henni þar til krafan greiðist eða hún afskrifuð.
Momentum í samvinnu við viðskiptabanka býður kröfuhöfum þann kost að skipta greiðslu við uppgjör milliinnheimtu þannig að hlutur kröfuhafa fer beint inn á hans reikning án viðkomu á reikning Momentum.
Þetta fyrirkomulag einfaldar verulega samskipti kröfuhafa og innheimtuaðila. Aldrei þarf að sækja skilagreinar til innheimtufyrirtækis heldur eingöngu til banka. Sömuleiðis bætist fjárstreymi kröfuhafa og krafan heldur veðhæfi sínu.
Í lögfræðiinnheimtu hefur greiðsluseðli verið lokað og greiðist því krafa beint til Gjaldheimtunnar sem skilar uppgjöri og skilagreinum. Mögulegt er að fá rafrænar skilagreinar þegar um margar innborganir er að ræða í hverri viku. Skil á innheimtu fé eru framkvæmd daglega hjá Gjaldheimtunni.
Almenn regla er að innheimta sé kröfuhafa að kostnaðarlausu. Innheimtukostnaður Þegar kröfuhafar eru ekki virðisaukaskattskyldir er virðisaukaskatti bætt við innheimtukostnað og hann innheimtur af greiðanda. Kröfuhafar sem eru virðisaukaskattskyldir greiða virðisaukaskatt vegna innheimtuþjónustu sem síðan er innskattaður samkvæmt bókfærslureglum hverju sinni.
Fyrirkomulagið fer þannig fram að greiðandi greiðir fjárhæð sem er jafnhá innheimtukostnaðar án virðisaukaskatts og kröfuhafa er gerður reikningur fyrir innheimtukostnaði með virðisauka að frádreginni greiðslu greiðanda.
Hjá Gjaldheimtunni er virðisaukaskattur dreginn af skilum í hvert skipti og reikningi með virðisaukaskatti, kvittuðum greiddum, skilað til kröfuhafa sem kröfuhafi færir þá með innskatti í sínar bækur og krafan er þá rétt uppgerð. Slíkum kostnaði er haldið í lágmarki. Sérstaklega er tekið tillit til kostnaðar gagnvart lágum kröfum. Almenna gjaldskrá Momentum má finna á heimasíðu Momentum.
Náist ekki lúkning í milliinnheimtu fer mál til löginnheimtu og kostnaður greiðanda fellur niður gagnvart Momentum Gjaldheimtan tekur við með sinni gjaldskrá. Skili löginnheimta ekki árangri þarf kröfuhafi að endurgreiða þann útlagða kostnað sem Gjaldheimtan hefur greitt.
Kröfur í milli- og löginnheimtu eru sjáanlegar á notendavænum þjónustuvef Momentum. Þar má m.a. sjá hvar krafan er stödd í innheimtuferlinu, skoða samskipti við greiðanda, biðja um niðurfellingu á kröfum og svo framvegis.
Aðgangur kröfuhafa er vel varinn með aðgangsstýringum þar sem kröfuhafar geta sótt upplýsingar sem hægt er að vinna frekar með t.a.m. í Excel.
Tengingar Momentum við bankana byggjast á B2B aðgangi. Kröfuhafi á öll sín samskipti við sinn viðskiptabanka í gegnum netbankann. Vegna samtímagreiðslu Momentum koma greiðslur inn á bankareikning kröfuhafa strax við greiðslu greiðsluseðils. Sé kröfuhafi að nýta sér B2B tengingu við bankann uppfærist staðan í kerfum kröfuhafa á rauntíma.
Kröfuhafi þarf ekki að sækja skilagreinar inn á þjónustuvef sem skapar verulegan vinnusparnað.
Við höfum ekki aðgang að kerfum kröfuhafa nema því aðeins að við sjáum um fruminnheimtu fyrir viðkomandi en vilji kröfuhafi koma upplýsingum til okkar er hægt að koma á tengingum milli aðila.
Innheimtuferlar Momentum er lagaðir að kröfum hvers kröfuhafa með þeim takmörkunum sem settar eru í lögum og reglugerðum hverju sinni. Innheimtuferlar Gjalheimtunnar fara eftir tegund kröfu og eru hefðbundnir löginnheimtuferlar.
Þetta er einn af þeim möguleikum sem kröfuhafi getur valið; kröfur flytjast þá rafrænt yfir til Gjaldheimtunnar. Kröfuhafi getur þó valið að stýra þessu sjálfur.
Hér skiptir máli hvers vegna verið er að taka kröfu úr innheimtu og hversu algengt það er. Hafi kröfuhafi sent kröfu fyrir mistök er gerð krafa um greiðslu útlagðs kostnaðar hjá Gjaldheimtunni en hjá Momentum er greitt fast umsamið gjald.
Í kröfuvakt er greiðandi áminntur af Momentum og/eða Gjaldheimtunni um skuldina með reglubundnum hætti á líftíma kröfunnar. Kröfuhafi tekur síðan ákvörðun, með Gjaldheimtunni, um hvort afskrifa eigi kröfuna endanlega á þeim tíma eða hvort halda eigi áfram innheimtu.
Hvorki Momentum né Gjaldheimtan taka hlut í höfuðstól kröfu eða eignast á nokkurn hátt hluta í kröfunni. Þóknun er lögð ofan á kröfuna sem gerir kröfuhafa kleift að hafa fulla stjórn á áframhaldi kröfunnar á hverjum tíma.
Í kröfuvakt er greiðandi áminntur af Momentum og/eða Gjaldheimtunni um skuldina með reglubundnum hætti á líftíma kröfunnar. Kröfuhafin tekur síðan ákvörðun, með Gjaldheimtunni, um hvort afskrifa eigi kröfuna endanlega á þeim tíma eða hvort halda eigi áfram innheimtu.
Hvorki Momentum né Gjaldheimtan taka hlut í höfuðstól kröfu eða eignast á nokkurn hátt hluta í kröfunni. Þóknun er lögð ofan á kröfuna sem gerir kröfuhafa kleift að hafa fulla stjórn á áframhaldi kröfunnar á hverjum tíma.
Í upphafi löginnheimtu eru innheimtulíkur kröfunnar metnar og ákvörðun tekin um framhaldið í samræmi við það mat og vilja kröfuhafa hverju sinni. Innheimtulíkur eru ítrekað metnar í innheimtuferlinum til að koma í veg fyrir óþarfa úlagðan kostnað kröfuhafa.
Almennt mælum við ekki með slíku. Meðal annars vegna þess að innheimta fer oft illa saman við innheimtu, sölu og markaðssetningu sem einmitt mælir með útvistun til sérhæfðra innheimtuaðila auk annarra þátta. Telji kröfuhafi hins vegar að tilvik geti skapast þar sem hann vill senda einhverjar upplýsingar eða skilaboð með bréfum eða á þeim er hægt að þróa slíkt með kröfuhöfum .