• Momentum
  • |
  • 510 7700
  • |
  • momentum@momentum.is
Milliinnheimta

Milliinnheimta getur hafist ef greiðsla hefur ekki átt sér stað og innheimtuviðvörun ekki sinnt. Milliinnheimta er valfjrjáls en hefur fest sig í sessi sem hluti af eðlilegum innheimtuaðferðum í þjóðfélaginu og er eðlilegt framhald fruminnheimtu og sjálfsagður undanfari löginnheimtu. Í milliinnheimtu er greiðandi áminntur um skuld sína og honum gefið tækifæri til uppgjörs í bankakerfinu með lágum kostnaði áður en til frekari kostnaðarsamra innheimtuaðgerða kemur.

Frekari upplýsingar má fá hjá ráðgjöfum Momentum í síma 510-7712 eða í gegnum netfangid: radgjof@momentum.is.