Um Momentum

Um Momentum

Momentum var stofnað árið 2000 og sérhæfir sig í frum- og milliinnheimtustarfsemi. Tilgang þess, hlutverk og markmið má finna í nafni þess, "Momentum" sem táknar skriðþungi. Með því nýta sér þjónustu Momentum er líklegt að greiðsluflæði aukist og með útvistun innheimtunnar til Momentum geta stjórnendur fyrirtækja einbeitt sér að beinum rekstri síns félags sem eykur atvinnusköpun, hagsæld og skriðþunga í samfélaginu.

Tilgangur og markmið

Markmið Momentum greiðslu- og innheimtuþjónustu er að veita alhliða þjónustu við innheimtu allt frá útgáfu greiðsluseðils til löginnheimtu með hagsmuni kröfuhafa í huga. Tilgangurinn er að fyrirtæki og einstaklingar geti haft innheimtu á einum stað hjá sérhæfðum aðila sem fylgir eftir hverri kröfu þar til hún er greidd. Momentum leggur ríka áherslu á að innheimtuferlið og innheimtuaðferðir séu byggðar á þörfum kröfuhafa og aðstoði greiðendur við að ljúka uppgjöri á sínum vanskilakröfum. Momentum byggir á þeirri meginreglu að innheimtuferlið sé kröfuhafa að kostnaðarlausu en jafnframt að sanngirni sé gætt við ákvörðun innheimtukostnaðar. Afleiðing þessarar stefnu er að hagsmunir Momentum eru að tryggja bæði hagsmuni kröfuhafa og greiðenda eins og frekast er unnt og markvisst unnið þannig að því að innheimtuaðferðir raski ekki framtíðarviðskiptahagsmunum aðila.

Fyrirtækið var stofnað í þeim tilgangi að mæta kröfum nútímans um sérhæfða og skilvirka innheimtu ásamt hraðara upplýsingaflæði um stöðu mála. Momentum hefur ætíð verið í fremstu röð með að tileinka sér nýjungar í innheimtuleiðum og upplýsingagjöf á vanskilakröfum viðskiptavina sinna og hefur á að skipa tækjum og hugbúnaði sem fullnægja þörfum kröfuhafa hvað það varðar. 

Traust og örugg starfsemi

Starfsfólk Momentum leggur mikið upp úr að bjóða hagkvæma og örugga lausn í innheimtuþjónustu og nálgast viðfangsefnið af fagmennsku og virðingu. Skil á greiddum kröfum fara fram jafnóðum. Uppgjör eru skýr og einföld og upplýsingaflæði er hratt svo kröfuhafar hafa alltaf yfirsýn yfir raunstöðu útistandandi krafna.